Szolgáltatásaink

Környezetanalitika

- A BAY-BIO Analitikai Osztálya külső megkeresés esetén környezetanalitikai és speciális analitikai szolgáltatást is nyújt. Ide tartoznak a nemzetközi és magyar szabványok figyelembevételével kidolgozott rutin környezetanalitikai mérések, illetve azok a speciális mérésigények, amelyekkel belső, külső partnereink keresik meg Intézetünket
- Két jól felszerelt nagyműszeres laboratórium várja a megrendeléseket, ahol a rendelkezésre álló GCMS-ek, GC-k, HPLC-k, AAS berendezések felhasználásával igyekszünk minden igényt kielégíteni.

Környezetvédelmi mikrobiológia

A BAY-BIO Alkalmazott Mikrobiológiai Osztály az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
- talaj, talajvíz, technológiai elfolyó vizek mikrobiológiai minősítése
- biodegradációhoz szükséges adalékanyagok meghatározása (biostimuláció; bioaugmentáció)
- bioremediáció sebességének és hatékonyságának mérése
- terület- és szennyezés-specifikus oltóanyagok előállítása
- távfelügyeleti megoldások a kármentesítés folyamatos monitoringjára

Mérési módszerek

A BAY-BIO Analitikai Osztályon az alábbi nagyműszerek segítségével végezhetők analitikai mérések:
GC/MS/FID - Gázkromatográf párhuzamos tömegspektrometriás és lángionizációs detektorral
GC/MS - Gázkromatográf tömegspektrometriás detektorral
GC/FID - Gázkromatográf lángionizációs detektorral
AAS/GFA/MVU - GFA és MVU modullal kiegészített atomadszorpciós spektroszkóp
HPLC - Folyadékkromatográf
IC - Ionkromatográf
TOC/TC/TN - Összes szerves szén/összes szén/összes nitrogén analizátor

Kedves Látogató!

Székhely címünk megváltozott!

Új címünk: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.

Dear Guest!

Our Head office address has changed!

The new address is: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.