Szolgáltatásaink

Anyagtulajdonságok meghatározása, anyagvizsgálat

 • mechanikai anyagvizsgálat (akkreditált Mechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium)
 • anyagszerkezet vizsgálatok
 • hővezetés mérés
 • hangszigetelési tulajdonság mérése
 • peremszög mérés
 • metallográfia és kémiai analitika
 • 3D radioszkópia
 • hőmérséklet-eloszlás mérés.

 

Anyaggyártó eljárások és technológiák fejlesztése

 • többfázisú makro-mikro-nano-méretű anyagi rendszerek szintézisének fejlesztése.
 • gyártási technológiák optimalizálása korszerű modellezési és vizsgálati módszerek alkalmazásával.
 • térfogati és határfelületi egyensúlyok számítása.  Főleg fémes (vagy kerámia) rendszerek térfogati és határfelületi egyensúlyának számítása, beleértve a normál és a nano egyensúlyi fázisdiagramokat.

Logisztikai rendszerek

 • logisztikai rendszerek szimulációja: Simul8 szimulációs szoftver
 • járatoptimalizálás:   ArcGIS 9.3 térinformatikai szoftver; RouteSmart szoftver

 

Környezetmenedzsment

 • környezeti életciklus elemzés (LCA): GaBi 4.4 szoftver

 

Üzembiztonsági elemzések

 • Szerkezetek és berendezések üzemelési állapotának modellezése numerikus módszerek alkalmazásával különböző terhelési feltételek mellett,
 • A szerkezeti anyagokban a különböző üzemeltetési feltételek mellett végbemenő károsodási folyamatok vizsgálata és elemzése,
 • Szerkezetek, berendezések biztonságos üzemeltethetőségi feltételeinek vizsgálata (hibák veszélyességének értékelése, élettartambecslés, terhelési állapotok numerikus modellezése végeselemes módszerrel).

 

Kockázatelemzés, kárelemzés

 • Ipari üzemek és berendezések műszaki kockázatainak elemzése, RBI és RCM elemzések
 • káresetek okainak feltárása, komplex kárelemzés (modellezés, anyagvizsgálat, szakértői elemzés)
 • kockázatalapú módszereken alapuló karbantartási rendszerek fejlesztése.

 

Komplex mérnöki problémamegoldás, numerikus modellezés a termék és technológiafejlesztésben

Elsősorban olyan KKV-knek jelent költséghatékony megoldást a tervezés és modellezés területén, amelyek anyagi háttere nem teszi lehetővé az ehhez szükséges drága szoftvercsomagok megvásárlását és ezek használatát értő szakember alkalmazását. Célja a KKV tudásintenzív támogatása K+F és innováció során, ezen belül:

 • A szerkezetek és berendezések konstrukciós tervezése és optimalizálása
 • CAD és végeselem programok (COMSOL, MSC Marc/Mentat/Patran/Nastran, AutoCAD/Inventor, Moldflow) alkalmazása termék és technológia-fejlesztésben
 • Képlékenyalakítási modellezések (hengerlés, kovácsolás, folyatás, mélyhúzás)
 • Akusztikai és rezgéstani modellezések
 • Műanyag gyártástechnológiai szimulációk (kitöltési és dermedési idő, nyomás és forma összeszorítási erő, kitöltési arány,dermedési vonalak, polimerszál orientáció, térfogat-zsugorodás és vetemedés vizsgálat, töltőrendszer optimalizálás szimulálására)
 • Szerkezetek mechanikai és hőtani állapotának valamint folyadék/gáz áramlások szimulálása numerikus módszerek alkalmazásával.

 

Kutatás-fejlesztési infrastruktúránk

Alakítástechnológia: Présszerszámok, hengermű

Kémiai Analitika: AAS, spektrofotométerek, HPLC..

Mechanikai Anyagvizsgálat (akkreditált laboratórium): korszerű mechanikai és biomechanikai vizsgáló berendezések (statikus és élettartam vizsgálatokhoz), keménységmérés, metallográfia.

Mechatronika: elektronikai tervező és panel készítő eszközök.

Nanoanyagok: Fém- és sóolvadéktechnológiai eszközök, ultrahangos diszpergátor.

Félüzemi sóolvadéktechnológiai eszközök. Részecskeméret meghatározás.

Nanometrológia: Elektronmikroszkópia (SEM, TEM), AFM, Raman, mintaelőkészítés.

Röntgen labor: diffrakció, tomográfia, videósebességű digitális radioszkópia.

Szoftvercentrum: korszerű numerikus modellezési szoftver eszközök (CAD/CAM és végeselem szoftverek mechanikai, hőtani, áramlástani és akusztikai modellezéshez)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Látogató!

Székhely címünk megváltozott!

Új címünk: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.

Dear Guest!

Our Head office address has changed!

The new address is: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.