Korszerű Anyagok Osztály

Korszerű Anyagok Osztály feladata szerkezeti és funkcionális anyagok és bevonatok kutatása és fejlesztése, fémes és nemfémes anyagok előállítási módszereinek és tulajdonságainak kutatása. Az osztály tevékenységében ötvözi az anyagtudományok és anyagtechnológiák fő területeit, kiemelten nagy tapasztalatokkal rendelkezik a nanotechnológia, fémek, kerámiák és polimer kompozitok, kristályos és amorf anyagok, felületi bevonatok fejlesztésében. Korszerű Anyagok Osztály tevékenységi területe kiterjed alkalmazott kutatási, célzott alapkutatási és alapkutatási projektekre, valamint kutatási és szakértői szolgáltatást nyújt tudományos műhelyek, K+F vállalkozások valamint piaci társaságok részére. Az osztály életében kiemelt fontosságú a vállalkozások, az egyetemek és az akadémiai kutatóintézetek együttműködésében való részvétel. A Korszerű Anyagok Osztályán belül működő két csoportban a Szerkezeti és Funkcionális Anyagok és Bevonat technológiák csoportban végzi tevékenységét. 

Kedves Látogató!

Székhely címünk megváltozott!

Új címünk: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.

Dear Guest!

Our Head office address has changed!

The new address is: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.