Logisztikai Rendszerek Osztály

A Logisztikai Rendszerek Osztály az 1990-es évek végén főleg az elhasznált háztartási termékekből (hűtőgépek, számítógépek) származó hulladékok és a települési szilárd hulladékok begyűjtési logisztikájával (inverz logisztika) és az anyagában történő hasznosítás technológiáinak kidolgozásával foglalkozott. 2005-től viszont megerősödött az ipari logisztikai tevékenység, valamint az életciklus elemzés (LCA) a környezetvédelem területén. Referenciáink között több nagy ipari vállalat szerepel, amely az elismertségünket jelzi. Tevékenységeink csatlakoznak nemzetközi együttműködésekhez, így széles nemzetközi kapcsolatrendszerrel is rendelkezünk.

 

A Logisztikai Rendszerek Osztály nemzetközi és hazai fejlesztési és kutatási projektek kidolgozásában vesz részt a környezetmenedzsment, hulladékkezelési technológiák és a logisztika területén.

 

Az osztály kompetenciája a magas fokú, innovatív szolgáltatás nyújtása KKV-k és nagyvállalatok részére, többek között szoftveres modellezésen alapuló fejlesztésekkel, vizsgálatokkal az alábbi területeken:

  • Termelő és szolgáltató vállalatok logisztikai folyamatainak szimulációja, optimalizálása
  • Döntéstámogató térinformatikai alkalmazások a járattervezés, valamint a logisztikai rendszerelemek telepítési kérdéseinek vizsgálata területén
  • Termelő és szolgáltató vállalatok gyártási folyamatainak és termékeinek teljes életciklus szemléletű (LCA) környezetvédelmi célú vizsgálata
  • Hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, fejlesztése, vizsgálata

 

A kompetenciánkat innovatív, ipari licencszel rendelkező szoftverek segítik:

  • szimulációs szoftver – Simul8
  • járattervezés – RouteSmart
  • térinformatika – ArcGIS 9
  • életciklus elemzés (LCA) – GaBi Software

 

A Logisztikai Rendszerek Osztály vezető szerepet tölt be Közép-Európában a környezeti életciklus elemzés (LCA) vizsgálatában, a hulladékgazdálkodási rendszerek logisztikai tervezésében, valamint a vállalati logisztika szimulációs vizsgálataiban.

Logisztikai Rendszerek Osztályának FŐBB PARTNEREI

Kedves Látogató!

Székhely címünk megváltozott!

Új címünk: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.

Dear Guest!

Our Head office address has changed!

The new address is: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.