Nemzetközi Kapcsolatok

A Nemzetközi Kapcsolatok szervezeti egység célja és feladata:

  • a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése,
  • nemzetközi együttműködéseinek koordinálása,
  • a cég részvételének támogatása európai és Európán kívüli KFI kiválósági hálózatokban.

 

A BAY-TMK-NK tevékenységével támogatja EU és más nemzetközi K+F+I programokban való intézményi részvételt, továbbá nemzeti szinten koordinálja az EURAXESS kutatói mobilitási programot és több nemzetközi szintű EURAXESS projektben vezető szereppel bír.

 

A Nemzetközi Kapcsolatok szervezeti egység a Brüsszeli Magyar KFI Iroda (HunOR Iroda) kizárólagos Stratégiai Partnereként szorosan együttműködik a HunOR Irodát működtető Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.-vel. Az együttműködés a Horizont 2020 programhoz kapcsolódó területeket fedi le a HunOR Iroda küldetésének, feladatainak hatékony teljesítése érdekében.

Kedves Látogató!

Székhely címünk megváltozott!

Új címünk: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.

Dear Guest!

Our Head office address has changed!

The new address is: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.