A BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. BEMUTATÁSA

Az 1993-ban, Prof. Pungor Ernő által létrehozott intézmény mára Magyarország vezető alkalmazott kutatóintézet hálózatává nőtte ki magát.


A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. nevét Bay Zoltán magyar fizikusról kapta. Bay Zoltán nevéhez fűződik a magyar Holdradar-visszhang kísérlet (Bay Zoltán vezette azt a magyar kutatócsoportot, melynek sikerült radarvisszhangot észlelnie a Holdról), a fotóelektron-sokszorozó, és a fénysebességre alapozott méterdefiníció. Bay Zoltánt sorra tüntették ki a világ nagy egyetemei, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli taggá nyilvánította, Gyula város tiszteletbeli polgárává választotta. Bay Zoltán a Holdradar-visszhang kísérlet 50. évfordulóján poszthumusz Magyar Örökség díjat kapott.


A Bay Zoltán neve által fémjelzett, állami tulajdonú Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. célja a magyarországi vállalatok versenyképességének és hatékonyságának növelése sikeres innováció és technológia transzfer révén, szoros együttműködésben hazai és vezető külföldi partnerintézményekkel.


Hazai és külföldi megrendelőink számára – amely jelenleg több mint 200 vállalatot jelent - komplex tudományos és műszaki megoldásokat kínálunk a hatékonyabb és eredményesebb működésük elérése érdekében. Más szóval a partner intézményeink számára az „innovációs-híd” szerepét töltjük be alkalmazott kutatás-fejlesztési és technológia transzfer tevékenységen keresztül.


Kutatási tevékenységeinken felül 2012-től a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatja az EU és más nemzetközi K+F+I programokban való intézményi részvételt, nemzeti szinten koordinálja az EURAXESS kutatói mobilitási programot, valamint országos hatókörrel végzi a Brüsszeli KFI HunOR Iroda működtetését és szakmai vezetését a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felügyelete alatt.


A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységi körébe tartozik a kis- és középvállalkozások állami inkubációs támogatása is. Alacsony rezsijű kiadó irodákat, raktárakat adunk bérbe kezdő kutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalkozásoknak.

Kedves Látogató!

Székhely címünk megváltozott!

Új címünk: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.

Dear Guest!

Our Head office address has changed!

The new address is: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.