Szoftvercentrum2014.05.13.

A Kutatási Infrastruktúránk lényegében egy szolgáltatást nyújtó szoftvercentrum, mely mögött felhalmozott tudás és tapasztalat áll. Lényegében tudástranszfert nyújtunk a KKV-knak, aktívan részt veszünk hazai és nemzetközi projektben, szakértői tevékenységet végezünk vállalkozá-sok, ipari cégek megbízásából.

 

Az általunk nyújtott főbb szolgáltatások a következőek

 • a szerkezetek és berendezések konstrukciós tervezé-se és optimalizálása numerikus módszerek felhasz-nálásával különböző terhelési feltételek esetén
 • végeselem programok alkalmazása termék és techno-lógia-fejlesztésben, üzemelési biztonság értékelésé-ben
 • károsodási folyamatok vizsgálata és elemzése szer-kezeti anyagok esetén
 • hibaértékelés törésmechanikai elvek alkalmazásával
 • mechanikai és hőtani elemzések, folyadék/gáz áram-lások szimulálása, tribológiai elemzések
 • szakértői rendszerek kidolgozása
 • nukleáris, vegyipari, olaj- és gázipari rendszerek és nyomástartó edények elemzése
 • termékek-szolgáltatások életciklus elemzése
 • környezetihatás-értékelés
 • elosztó- és gyűjtő járattervezés
 • hulladékgazdálkodási és hulladéklogisztikai rendsze-rek tervezése, fejlesztése, optimalizálása
 • termelési folyamatok modellezése
 • gyártási- és logisztikai folyamatok optimalizálása
 • sztohasztikus és determinisztikus diszkrét-eseményvezérelt folyamat szimuláció
 • rendszer átvilágítás
 • költség- és energiahatékonyság

 

A Szoftvercentrum egyrészt szoftverek csoportja, amellyel a fent említett tevékenységek végezhetőek el, technológi-ai folyamatok és termékek fejlesztése valósítható meg, másrészt tartalmazza a tevékenységek elvégzéséhez szükséges szakértelmet és az évek során felhalmozott tapasztalatokat. A Szoftvercentrum korszerű, számító-géppel és információs technológiával segített mérnöki tevékenységeket/kapacitásokat integrál, melyek egy virtuális térben vezetik végig a teljes fejlesztési folyama-tot, valamint magába foglalja a legkorszerűbb tervező és modellező szoftvereket (anyagok, alkatrészek, szerkeze-tek, technológiák, folyamatok modellezése, logisztikai szimu-lációs szoftverek).

 

Ennek során megvalósítható

 • a fejlesztések virtuális térben való elvégzése,
 • a meglévő valós minták digitalizálása,
 • a gyártási folyamat és termék optimalizálása,
 • a valós és teszt körülmények közti elemzése,
 • a használat immerzív interaktív úton való szimulálá-sa,
 • a valósághű gyors prototípus előállítása,
 • valamint a működés közbeni web alapú távfelügyeleti szenzor-rendszerek fejlesztése és tesztelése.

 

Tervezési és modellezési kompetenciák

 • Korszerű numerikus módszerek alkalmazása a gép/gyártmány- és technológia tervezésben, valamint  a szerkezetek üzemelési feltételeinek modellezésére
 • Szerkezeti anyagok károsodási mechanizmusainak numerikus elemzése
 • Üzemelési biztonság értékelése, hiba- és élettartam-értékelés
 • Kockázatalapú felülvizsgálat- és karbantartás terve-zési módszerek alkalmazása és ilyen rendszerek be-vezetése

 

Terméktervezés és megbízhatóság

 • 2D, 3D modellezés
 • Mozgásszimuláció, dinamikai vizsgálatok
 • Fémes és nem fémes anyagok vizsgálata
 • Rugalmas és képlékeny-alakváltozás vizsgálatok
 • Rétegelt kompozitok vizsgálata, többfázisú kompozit anyagok
 • Tribológia feladatok, kopás modellezése
 • Törésmechanikai és kifáradás elemzések
 • Statikus és tranziens hővezetési feladatok,
 • Kapcsolt mechanikai és hőtani vizsgálatok
 • Rezgéstani és akusztikai szimulációk autóipari, elekt-ronikai, orvosi, légtechnikai és ipari rendszerekhez

 

Technológia-tervezés és megbízhatóság


Fémes elemekkel kapcsolatos szimulációk

 • Összetett hegesztés technológiai szimulációk
 • Hőkezelések modellezése az anyagszerkezeti válto-zások figyelembevételével
 • Térfogati képlékeny alakítás technológiai modellezés
 • Lemezalakítási technológiák vizsgálata

 

Műanyag technológiai szimulációk

 • Kitöltési és dermedési idő
 • Nyomás és forma összeszorítási erő
 • Kitöltési arány, dermedési vonalak
 • Polimerszál orientáció
 • Térfogat-zsugorodás és vetemedés vizsgálat
 • Töltőrendszer optimalizálás
 • Lokális anyagtulajdonságok meghatározása

 

Gyártási és termelési folyamat szimuláció

Fejlesztő eszköz: Siemens cég Tecnomatix termékcsalád-jának Plant Simulation 11.0 szoftvere

 • komplex termelési- és gyártási folyamatok mo-dellezése, szimulációja
 • tervezési fázisban lévő fejlesztések költségha-tékony hatásvizsgálata
 • döntéstámogatás objektív mérőszámok és az át-fogó analíziseszközök révén
 • szűkkeresztmetszetek feltárása
 • rendszerparaméterek értékeinek optimalizálása
 • anyag-, információ-, energia- és értékáram elemzése
 • gyártási erőforrások kihasználásának maximali-zálása
 • diszkrét eseményvezérelt termelési folyamat szimuláció
 • kapacitás-kihasználtság és meghibásodás elemzés
 • műveletközi tárolók elemzése
 • humán erőforrás tervezés
 • produktivitás elemzés
 • gyártási kapacitások elrendezésének validálása
 • energiafogyasztás vizsgálat
 • gyártási kapacitások üzemállapotainak megfele-lő energiafelhasználás definiálása
 • energiafaló berendezések szemléltetése

 

Gyár- és gyártórendszer tervezése, vizualizációja
Fejlesztő eszköz: Siemens cég FactoryCAD szoftvere

 • 2D/3D-s modellek gyors és hatékony készítése
 • értelmezés- és tervezésbeli problémák csökkentése
 • layout tervezési problémák korai felismerése
 • igen gazdag 3D-s objektumkészlet a gyár/gyártórendszer modellezéséhez
 • előre definiált termelő- és, anyagmozgató-berendezés objektumok
 • méreterányos megjelenítés
 • szabványos formátumok, kapcsolódási lehetőségek más tervező szoftverekkel
 • a hasznos alapterületről statisztikák készíthetők (beleértve a gyártó- és anyagmozgató berendezések által elfoglalt terület, közlekedési folyosók területét, valamint a szociális helységek területét is)
 • méretarányos anyagmozgató berendezések (targonca, FSP, konvejor, görgőspálya) útvonalának meghatáro-zása és a berendezés animálása
 • ütközésvizsgálatok analízise
 • a 3D-s megjelenítésre és animációra használható még a Plant Simulation 3D-s modellező része is
 • korlátozott számú, előre definiált 3D-s objektumok állnak rendelkezésre

 

Térinformatikai kompetenciák

 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szimulációk, optimalizációk

 • A hulladékgazdálkodási rendszerelemek földrajzi telepítésének vizsgálata
 • A hulladékgazdálkodási rendszerelemek kapacitásá-nak méretezése
 • A szolgáltatás jelenlegi rendszerének felülvizsgálata, terület gyűjtési/szállítási úthálózatának vizsgálata

 

További térinformatikai jellegű alkalmazások

 • Ütemezett közösségi közlekedés optimalizálása
 • Krízishelyzeti logisztikai folyamatok támogatása, katasztrófa-védelem
 • Erőforrások optimális lokalizációjának és szállítási feladatainak támogatása
 • Vízgyűjtő modellezés
 • Légnemű és folyékony szennyezés terjedésének a modellezése

 

Alkalmazott szoftverek

 • ArcGIS for Desktop
 • RouteSmart for ArcGIS

 

Eco-Design, LCA
Gabi 6 LCA szoftver

 • Termék, technológia, szolgáltatás, vállalati/szervezeti működés környezeti hatásainak értékelése
 • Gyengepontok meghatározása
 • „Bölcsőtől a bölcsőig”/„Bölcsőtől a gyárkapuig” elem-zések
 • Karbon-lábnyom számítás, üvegházhatású gázok csökkentési lehetőségeinek feltárása
 • Javítás, tervezési alternatívák (scenario analízis)
 • Tervezői és vezetői döntéstámogatás
 • Marketing tevékenység támogatása, környezeti – fenntarthatósági reklám
 • Környezetvédelmi stratégia tervezés eszköze
 • Környezeti és fenntarthatósági jelentések készítésé-nek eszköze

 

Szoftverek

MARC/MENTAT - Dr. Beleznai Róbert, robert.beleznai@bayzoltan.hu
Simufact.Forming - Bézi Zoltán, zoltan.bezi@bayzoltan.hu
Simufact.Welding - Bézi Zoltán, zoltan.bezi@bayzoltan.hu
DIGIMAT - Dr. Beleznai Róbert, robert.beleznai@bayzoltan.hu
Autodesk Product Design Suite Premium - Dr. Beleznai Róbert, robert.beleznai@bayzoltan.hu
ArcGIS - Dr. Ladányi Richárd, richard.ladanyi@bayzoltan.hu
Routesmart for ArcGIS - Dr. Ladányi Richárd, richard.ladanyi@bayzoltan.hu
Simul8 - Tóth Norbert, norbert.toth@bayzoltan.hu
Siemens Tecnomatix Plant Simulation - Tóth Norbert, norbert.toth@bayzoltan.hu
Siemens Tecnomatix FactoryCAD - Tóth Norbert, norbert.toth@bayzoltan.hu
Gabi 6 - Bodnárné Sándor Renáta, renata.sandor@bayzoltan.hu

 

Az ismertető letöltése PDF formátumban.

Kedves Látogató!

Székhely címünk megváltozott!

Új címünk: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.

Dear Guest!

Our Head office address has changed!

The new address is: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.